STÄDKÖRKORT

STÄDKÖRKORT A+C Professionell LOKALVÅRD

Supplies Direct erbjuder STÄDKÖRKORT - en komplett digital städutbildning kombinerad med yrkessvenska!

ANMÄLAN LÄNGST NED PÅ SIDAN
Ange namn+mailadress på varje deltagare!

STÄDKÖRKORT är en lättförståelig och pedagogisk utbildning som ger deltagarna en gedigen grund för att kunna tillmötesgå kunders önskemål om en säker städleverans med rätt kvalitet. 

STÄDKÖRKORT är en heltäckande digital utbildning för städpersonal och arbetsledning. Innehållet bygger på stor erfarenhet och kunskap om vad som behövs för att städa professionellt. Utbildningen är en digital form av SRY/PRYL men kombinationen med yrkessvenska och fackordskunskap gör utbildningen helt unik. 

Digital utbildning med modern pedagogik

Supplies Direct samarbetar med Christina Holmefalk Städutbildningar samt Swedish4U i denna utbildning som är upplagd på en digital lärplattform som ger ett flexibelt, individanpassat lärande där det är lätt att omsätta det du lär dig i verksamheten.
För att förankra kunskapen hos deltagarna har varje modul en tydlig struktur med syfte och mål, självtester och uppgifter. 

Deltagarna har obegränsad tillgång till utbildningen i 3 månader genom en webblänk. Vi kan under resans gång följa upp hur deltagarna jobbar med kursen och ge all nödvändig support.

Städkörkortet finns i 2 versioner: Professionell LOKALVÅRD & Professionell HEMSTÄDNING

A - Professionell LOKALVÅRD:

Lokalvårdsdelen består av 4 filmer och 3 poddar som kombineras med C - Yrkessvenska*

Innehåll Lokalvårdsdelen:
Fokus är hög städkvalitet och hållbarhet, både gällande miljön och lokalvårdarens fysiska och mentala hälsa. Innehållet motsvarar kravspecifikationen enligt SRY och PRYL.

 • Allmänt om städning av lokal. Allmän städplanering, service m.m.   Podd 27 min
 • Inredningsstäd och golvskötsel Olika material och ytor, rengöringsmetoder.   Film 24 min
 • Hållbar städning, arbetsmiljö, städhygien, rengöringsmedel, miljöpåverkan.   Podd 25 min
 • Arbetsteknik, Ergonomi m.m.   Film 14 min
 • Hållbar hälsa och god service, arbetsetik, hot och våld, gott arbetsklimat.   Podd 17 min
 • Skötsel, underhåll och tvätt av städmateriel.   Film 6 min
 • Maskiner i regelmässig städning.   Film 24 min
 • Golvmaterial och underhåll, polish och kemikaliefri städning

  Pris : 1995 kr

B - Professionell HEMSTÄDNING:

Hemstädningsdelen består av 3 filmer och 3 poddar som också kombineras med C - Yrkessvenska*

Innehåll Hemstädningsdelen:
Fokus på att kunna leverera hög kvalitet hos privata kunder, både med tanke på miljö och hållbarhet, städarens hälsa och god service. Innehåller det som alla bör känna till vid hemstädning.

 • Allmänt om städning. Allmän städplanering, service m.m.   Podd 20 min
 • Hemstädning, planering, teknik vid städning Olika rum, olika städmateriel.   Film 25 min
 • Hållbar städning, arbetsmiljö, städhygien, rengöringsmedel, miljöpåverkan.   Podd 25 min
 • Inredningsstäd och golvskötsel Olika material och ytor, rengöringsmetoder.   Film 24 min
 • Arbetsteknik, Ergonomi m.m.   Film 14 min
 • Hållbar hälsa och god service, arbetsetik, hot och våld, gott arbetsklimat.   Podd 17 min

  Pris: 1740 kr

*C - Yrkessvenska

I yrkessvenskan tränar deltagaren svenska språket med fokus på de ord och uttryck som är vanliga inom städyrket och som också finns i poddarna och filmerna.

För att kunna ta till sig innehållet kursen i yrkessvenska bör den studerande ha grundläggande kunskaper i svenska motsvarande SFI C alternativt A2 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS).

 1. Läsförståelse av yrkes- och arbetsplatsrelaterade texter
 2. Ordkunskap – övningar med ord från städyrket
 3. Uttal – filmer där man får förbättra sitt uttal i fraser och ord från städyrket
 4. Hörförståelse – texter om städyrket att lyssna till
 5. Vanliga svenska uttryck som används i vardagliga samtal

Praktiska övningar
Den digitala utbildningen kan kombineras med praktisk utbildning via Supplies Direct. 
Begär offert!  

Språkstöd
Hjälp med språkstöd och avstämning av deltagarnas kunskap i svenska språket kan göras genom Swedish 4U.
För detta tillkommer en kostnad beroende på om det sker digitalt via Teams eller liknande eller om Swedish 4U och Lotta Simonsson ska besöka kunden fysiskt. Begär offert!

Enkel administration
Ni lämnar namn och mailadress på deltagare som beställer Städkörkortet med yrkessvenska, sedan skickar vi ut en länk från Christina Holmefalk Städutbildningar och Swedish 4U. Länken har deltagarna tillgång till i 3 månader.
Fakturering sker från oss på Supplies Direct.

Varmt välkomna!

Kontakta oss gärna för mer info: 
Din kontaktperson på Supplies Direct eller 
kunskap@suppliesdirect.se
Christina Holmefalk Städutbildningar AB info@holmefalkstadutbildning.se 076-0214 112
Swedish 4U, lotta.simonsson@swedish4u.se 073-3784403