SRY-utbildning hos Supplies Direct - gröna löv som i kursboken SRY

SRY Yrkesbevis för professionella lokalvårdare

Städutbildning för dig med erfarenhet från städyrket som vill kunna städa professionellt med moderna städmetoder, städredskap och rengöringsmedel för god ekonomi och miljö.

SRY Yrkesbevis & SRY Bas

Krav: Du måste kunna prata, läsa och skriva svenska.

”Yrkesbevis inom städservice” är en yrkesutbildning som Servicebranschens Yrkesnämnd, SRY, har tagit fram. Utbildningen genomförs under ledning av SRY-godkänd handledare.

I allt flera städupphandlingar ställs krav på välutbildad personal med SRY Yrkesbevis. Vill man samarbeta med offentliga institutioner lägger man grunden med denna utbildning.

Teori som ingår i yrkesbeviset för städare

 • Service och kvalitet
 • Organisation och ekonomi
 • Lärande företag
 • Ergonomi, friskvård, arbetsmiljö och miljön omkring oss
 • Städningens grunder
 • Kemtekniska produkter
 • Redskap och maskiner
 • Golv- och inredningsmaterial 

Praktik 

 • Ergonomi 
 • Moppteknik 
 • Städning av kontor, sanitetsutrymmen etc
 • Användning/skötsel av:
  - Kombiskurmaskin
  - Polermaskin
  - Skurmaskin och våtsug
  - Maskiner för textil rengöring
 • Handhavande av tvättgods

Yrkesbevis tilldelas deltagare som fått godkänt resultat på både teoretiskt och praktiskt prov.
Den sista utbildningsdagen är en ren provdag - då utförs det teoretiska provet.

OBS! Vid färre än 7 deltagare förbehåller vi oss rätten att ställa in eller flytta fram datumet med 14 dagars varsel.

Observera! 11-15 maj undervisning + provdag efter helgen 18 maj