Photo by Adam Birkett on Unsplash

Professionell fönsterputs - STOCKHOLM

En kurs för dig som vill lära dig att putsa fönster på det mest effektiva och professionella sättet.

Vi utbildar dig i rätt tekniker och metoder för en professionell fönsterputsning, vilket totalt skiljer sig från att putsa fönster hemma. Utvecklingen inom redskap och material för fönsterputs har gått framåt och i vår utbildning får du rätt kunskap för att möta nya krav och förväntningar på dig som fönsterputsare. Vi ger dig förmågan att nå bättre resultat med minimal arbetsbelastning och vi är övertygade om att detta leder till ett roligare arbete i sin helhet!

Flera aspekter av fönsterputs

Det är mycket som ska tas hänsyn till när du putsar fönster professionellt. Beroende på glasytans storlek och läge finns olika tekniker och tillvägagångssätt för att resultatet ska bli så bra som möjligt och med så enkla medel som möjligt. 

Utbildningens innehåll

Här följer grundstruktur och innehåll i vår utbildning:

  • Putstekniker
  • Planering
  • Hantering av knepiga fönsterbågar
  • ”Stångning”, dvs putsning med stång
  • Putsning med renvatten och borste
  • Färgskrapning
  • Redskap
  • Väderförutsättningar

Efter avslutad kurs tilldelas diplom till alla deltagare.

Bli ett föredöme i branschen

Att putsa fönster effektivt med optimala resultat gör dig eftertraktad på marknaden. Låt dina anställda utveckla sina färdigheter och gör din verksamhet till ett föredöme i branschen.