Photo by Adam Birkett on Unsplash

Professionell fönsterputs

En kurs för dig som vill lära dig att putsa fönster på det mest effektiva och professionella sättet.

Modern, professionell fönsterputsning är på inget sätt lik putsning i hemmet. Det har dessutom skett en utveckling på materialsidan.
Lär dig att använda rätt teknik beroende på glasytornas storlek, läge m.m.

Utbildningen omfattar följande:

  • Olika putstekniker
  • Planering
  • Krångliga fönsterbågar
  • Putsning med stång - ”stångning”
  • Färgskrapning
  • Rätt redskap
  • Vädrets påverkan

Praktiskt arbetar vi med all den utrustning som behövs för att utföra professionell fönsterputs.

Alla deltagare får diplom efter genomförd kurs.