Picture

Merförsäljning inom städbranschen

Denna utbildning ger dig inspiration och de rätta verktygen för mer- och nyförsäljning. Låt oss förbättra ditt företags lönsamhet!

All försäljning bygger på relationer. Relationer är något vi skapar i de möten vi har med våra kunder, oavsett om de sker i mailform, telefonsamtal eller fysiska möten. Under alla dessa möten vimlar det av köpsignaler som kan leda till ökad lönsamhet.

På utbildningen tittar vi närmare på hur en första kontakt med en tilltänkt kund - eller för den delen hur daglig kontakt med befintliga kunder - skapar möjligheter till lönsamma affärer.

Utbildningen omfattar följande:

  • Säljprocessen
  • Vikten av att sätta mål
  • USP (Unique Selling Points)
  • Frågeteknik – hur kan vi styra samtalen?
  • Presentationsteknik
  • Avslutsteknik
  • ROI (Return On Investment) i säljarbetet - lönsamhetsberäkning för kundens investering

OBS! Vid färre än 6 deltagare förbehåller vi oss rätten att ställa in eller flytta fram datumet med 14 dagars varsel.