Photo Charles Deluvio

Arbetsledarutbildning

För dig som är eller ska bli arbetsledare eller gruppledare i städbranschen.

Grundkrav: Du ska kunna behärska det svenska språket i tal och skrift.

Dag 1 - Att vara ledare

Denna dag har vi fokus på min egen ledarroll och vad det innebär att vara ledare.
Dagen bygger på dina egna erfarenheter, din delaktighet och utgår från vardagsfall.
Upplevelsebaserad pedagogik.

 • Vad innebär det att vara ledare?
 • Olika former av ledarskap.
 • Vi bekantar oss med några teorier och ser ifall de är tillämpbara på våra olika roller.
 • Vilka krav ställs på mig som ledare från kund, arbetsgivare respektive personal?
 • Hur motiverar jag den egna personalen?
 • Hur får jag mina medarbetare att göra "rätt"? Kvalitetsfokus.
 • Personlig utvecklingsplan - steg 1.
   

Dag 2 - Att leda grupper

Dagen bygger på din delaktighet och ditt engagemang.

 • ”Backspegel” från gårdagen.
 • Gruppens process mot team och samhörighet.
 • Att formera grupper för högsta effektivitet.
 • Konflikthantering.
 • Att coacha medarbetare - påverkan på motivation och kvalitetsutveckling.
 • Vi gör tillsammans personliga utvecklingsplaner för att bli "superledare" - steg 2.

OBS! Vid färre än 6 deltagare förbehåller vi oss rätten att ställa in eller flytta fram datumet med 14 dagars varsel.