Hero
Städa dig stark på utbildning hos Supplies Direct. Cleaning Academy hos Supplies Direct.

Städa dig stark!

I vår bransch är det oerhört viktigt att arbetsmomenten genomförs ergonomiskt för att undvika skador och sjukskrivningar. Med moderna metoder finns ingen anledning till ryggont eller onödigt slit.

Vi erbjuder utbildningar i ergonomi för att du och dina kollegor ska må bra i kroppen och vända det fysiska arbetet till något positivt för hälsan.

Balans och harmoni

Vi strävar efter ett liv i balans och harmoni och eftersom en stor del av livet spenderas på arbetet är det här vi måste vara som mest noggranna. Att arbeta ergonomiskt medför minimal belastning på din rygg och övriga leder, för att istället stärka kroppen i ditt fysiska arbete.

Låt oss visa vägen med våra utbildningar så att er verksamhet flyter på utan sjukskrivningar. Vi ger dig redskapen för att undvika samt förebygga förslitningsskador, med ett friskare arbetsklimat som följd.

Teori och praktik

Vår ergonomiutbildning består av både teoretiska och praktiska moment för att du ska förstå koncepten och sedan omsätta det i verkligheten. Du ska städa dig stark med ett korrekt arbetssätt!

Kursens innehåll

  • Sambandet mellan psykiskt och fysiskt välmående
  • Orsaker till sjukskrivningar
  • Kostens inverkan 
  • Anatomiska grunder
  • Hur vi kan stärka kroppen i vardagen
  • Återhämtning och vila

Intresseanmälan

Intresseanmälan
Jag godkänner villkoren

Kurstillfällen