Hero
SRY-utbildning hos Supplies Direct - gröna löv som i kursboken SRY

SRY Yrkesbevis för professionella lokalvårdare

Grundkrav: Du måste kunna prata, läsa och skriva svenska.

"Yrkesbevis för städare" är en yrkesutbildning för städare som Servicebranschens Yrkesnämnd, SRY, tagit fram. Utbildningen är förlagd över sex heldagar inkl provdag i våra egna utbildningslokaler i Årsta/Stockholm, Bromma, Malmö eller Mölndal/Göteborg och genomförs med SRYs utbildningsmaterial "Professionell Städservice" under ledning av Mattias Åkerlund, SRY-handledare.

Städutbildningen ger den kompetens som krävs för att kunna städa med moderna metoder, redskap och medel för god ekonomi och miljö. Viktiga områden som service och kvalitet, teamarbete och affärsmannaskap avhandlas.

Teori som ingår i yrkesbeviset för städare 

8 moduler i det teoretiska testet som kursdeltagarna ska behärska efter genomgången kurs är följande:

 • Service och kvalitet
 • Organisation och ekonomi
 • Lärande företag
 • Ergonomi, friskvård, arbetsmiljö och miljön omkring oss
 • Städningens grunder och arbetsplanering
 • Kemtekniska produkter
 • Redskap och maskiner
 • Golv- och inredningsmaterial

Yrkesbevisets praktiska prov 

Praktiska moment som kursdeltagarna ska kunna utföra efter genomgången kurs är följande:

 • Utrusta en städvagn
 • Hur man utför och vad som ska användas vid
  • Moppning
  • Sanitetsstädning
 • Att rätt använda en
  • Kombiskurmaskin
  • Högvarvsmaskin/High speed
  • Singelskurmaskin
  • Våtsug 

Sista dagen avslutas kursen med att deltagarna genomgår ett teoretiskt och ett praktiskt kunskapstest. Yrkesbeviset utfärdas efter utbildningen till samtliga som klarat testen med godkänt resultat.

OBS! Vid färre än 7 deltagare förbehåller vi oss rätten att ställa in eller flytta fram datumet med 14 dagars varsel.

Intresseanmälan

Intresseanmälan
Jag godkänner villkoren