Hero
SRY-utbildning hos Supplies Direct - gröna löv som i kursboken SRY

SRY Yrkesbevis för professionella lokalvårdare

SRY Yrkesbevis & SRY Bas

Krav: Du måste kunna prata, läsa och skriva svenska.

”Yrkesbevis inom städservice” är en yrkesutbildning som Servicebranschens Yrkesnämnd, SRY, har tagit fram. Utbildningen genomförs under ledning av SRY-godkänd handledare.

I allt flera städupphandlingar ställs krav på välutbildad personal med SRY Yrkesbevis. Vill man samarbeta med offentliga institutioner lägger man grunden med denna utbildning.

Teori som ingår i yrkesbeviset för städare

 • Service och kvalitet
 • Organisation och ekonomi
 • Lärande företag
 • Ergonomi, friskvård, arbetsmiljö och miljön omkring oss
 • Städningens grunder
 • Kemtekniska produkter
 • Redskap och maskiner
 • Golv- och inredningsmaterial 

Praktik 

 • Ergonomi 
 • Moppteknik 
 • Städning av kontor, sanitetsutrymmen etc
 • Användning/skötsel av:
  - Kombiskurmaskin
  - Polermaskin
  - Skurmaskin och våtsug
  - Maskiner för textil rengöring
 • Handhavande av tvättgods

Yrkesbevis tilldelas deltagare som fått godkänt resultat på både teoretiskt och praktiskt prov.
Den sista utbildningsdagen är en ren provdag - då utförs det teoretiska provet.

OBS! Vid färre än 6 deltagare förbehåller vi oss rätten att ställa in eller flytta fram datumet med kort varsel.

Intresseanmälan

Intresseanmälan
Jag godkänner villkoren

Kurstillfällen