Hero
Picture

Merförsäljning inom städbranschen

Att bygga goda arbetsrelationer är fundamentalt i alla verksamheter och inte minst i städbranschen. Vi erbjuder utbildning i hur dessa relationer kan utvecklas i rätt riktning för att ge din verksamhet förutsättningar för nöjda kunder och ökad lönsamhet liksom merförsäljning. 

Möten i olika former

Oavsett om kontakten med kunden sker via telefon, mejl eller fysiska möten så finns olika strategier för att ge ett professionellt intryck och nappa på rätt köpsignaler från kunden. Att tänka långsiktigt och vara tålmodig är två viktiga aspekter, men det gäller också att erbjuda kunderna precis rätt tjänst i rätt läge, efter en lyhörd behovsanalys. Vår utbildning ger dig redskap för att öka din merförsäljning.

Vi hjälper er att växa

För att växa som företag och skapa hållbara kundrelationer för framtiden finns flera beprövade metoder och strategier som vi inkluderar i vår utbildning i merförsäljning. Ta chansen och lär dig det mest grundläggande för att ditt företag ska utvecklas i positiv riktning. Efter avslutad utbildning får alla deltagare med sig ett diplom som bevis på sina färdigheter.

Kursens innehåll

  • Säljprocessen
  • Målsättningar
  • USP (Unique Selling Points)
  • Frågetekniker – hur vi styr samtalen
  • Presentationstekniker
  • Avslutstekniker
  • ROI (Return On Investment) – beräknad lönsamhet för kundens investering

Intresseanmälan

Intresseanmälan
Jag godkänner villkoren

Kurstillfällen