Hero
KBM Golvrenovering

KBM Golvrenovering

Hur går denna certifiering till?
Denna utbildning är ett led i certifieringen. Om du som utförare önskar certifiera dig kan du anmäla dig till denna utbildning. Handledare kommer då att kontakta dig för att förvissa sig om bland annat dina förkunskaper och erfarenhet för att säkerställa hur vida detta koncept passar just dig. Vi kommer även att informera dig om vad som ytterligare krävs för att utöva utförandeentreprenad med detta koncept.

Om utbildningen.
Utbildningen äger rum på anvisad ort och pågår i 2 dagar. Under utbildningen kommer vi att gå igenom allt från förberedelser inför entreprenad, moment och handhavande under entreprenaden samt vad som händer efter en utförd entreprenad.

Vi kommer att varva teori med praktiska övningar där vi tillsammans renoverar ett befintligt golv.
Efter utförd utbildning erhåller godkända deltagare ett certifikat som bevittnar att entreprenören behörig att arbeta med detta koncept.

Utbildningens innehåll

  • Att planera en golvrenovering.
  • Betydelsen av golvets status innan behandling med KBM 2K PU Elastic.
  • Skyddsutrustning
  • Kunskaper om plast och linoleumgolv.
  • Att behandla med KBM 2K PU Elastic.
  • Tekniska kunskaper beträffande KBM 2K PU Elastic
  • Övergripande kunskaper befintliga behandlingsmetoder av golv.
  • Vetskap om kostnader för dagligt underhåll av golv.
  • Vetskap om kostnader för periodiskt underhåll av golv.
  • Vetskap om konsekvenser av bristfälligt periodiskt underhåll av golv.

Ta med dig oömma kläder och skor då arbetsmoment och utrustning kan utgöra risk för slitage och fläckar.

Intresseanmälan

Intresseanmälan
Jag godkänner villkoren

Kurstillfällen