Hero
INSTA 800 om städkvalitet

INSTA 800

Svensk standard SS-INSTA 800:2018
Städkvalitet  – System för fastställande och bedömning av städkvalitet.

INSTA 800 är en Nordisk städstandard som i Sverige går under SIS beteckning SS 627801:version 3.
Standarden har tillkommit i samarbete mellan representanter för bl.a. städföretag, offentliga och privata fastighetsägare, arbetsgivarorganisationer, statliga myndigheter, forskningsinstitut och fackföreningar i Danmark, Sverige och Norge.

Standarden är gemensam för alla nordiska länder.

Mätbarhet och gemensam värdegrund

Standarden är ett mätverktyg som möjliggör för köpare och säljare av städtjänster att bedöma uppnådd städkvalitet på samma grunder och med samma förutsättningar. Genom att standarden skapar en gemensam plattform och värdegrund så förenklar standarden kommunikationen inom städuppdragen.

Utbildningsnivåer

 • Kunskapsnivå 1
  • Rekommenderas för Personer i företagsledning, Lokalanvändare
 • Kunskapsnivå 2
  • Rekommenderas för Lokalvårdare, Förvaltare
 • Kunskapsnivå 3
  • Rekommenderas för Teamledare/arbetsledare, Inköpare & Kontrollanter
 • Kunskapsnivå 4 - ingående kunskap om hela standarden
  • Rekommenderas för Planläggare för lokalvård, Säljansvariga, Anbudsgivare

Kunskapsnivå 1 och 2 genomförs på en utbildningsdag

Nivå 1 och 2-deltagarna får kännedom om de två mätmetoderna visuell kontroll och mätning med instrument. Kunskap om termer och definitioner i standarden och betydelsen av dessa t.ex acceptanstal, avvisningstal, objektgrupper, föroreningsgrupper, kontrollenheter samt kvalitetsnivåer och kvalitetsprofiler. Kännedom om avsnitt 5-8 om hur man gör kontroller, bedömningar och utvärderingar. Även kunskap om vilken städning som erfordras för att en viss lokal ska uppnå kraven för en given kvalitetsprofil.

Kunskapsnivå 3 genomförs på två utbildningsdagar

Nivå 3-deltagarna fördjupar kunskaperna gällande innehållet i avsnitt 5-8 i standarden om visuell kontroll och kunskap om mätning med instrument. I tillägg till detta omfattar kunskapsnivå 3 ingående kunskaper om de statistiska förutsättningarna för kontroll.
Kunskapsnivå 3 innehåller teori och praktiska kontroller av minst 4 till 6 lokaler. Andra kursdagen avslutas med en skriftlig test.

Kunskapsnivå 4 genomförs på en utbildningsdag

Deltagarna ska ha genomgått utbildning i nivå 3.
Kunskapsnivå 4 ger en fördjupad kunskap kring utvärdering av städkvalitet.
Krav på avtalet, rapporternas utformning och mätningar med instrument.

OBS! Vid färre än 6 deltagare förbehåller vi oss rätten att ställa in eller flytta fram datumet med kort varsel.

Intresseanmälan

Intresseanmälan
Jag godkänner villkoren

Kurstillfällen