Hero
Photo by Dimitri Popov

ESD Grundkurs

Välkommen till vår grundkurs som ger dig förståelse för ESD - elektrostatisk urladdning; statisk elektricitet och dess problematik rent professionellt. Lär dig det du behöver veta om ESD och hur du kan skydda elektroniken från detta vanligt förekommande fenomen. Med vår utbildning får du förståelse för vikten av att arbeta med ESD på er arbetsplats för att ni ska slippa eventuella problem med utrustningen.

ESD – ett naturligt fenomen

För att förstå hur ESD uppstår behövs kunskap om grundläggande ellära samt historik kring ESD som begrepp. V tar fasta på de viktiga grunderna och du kommer att få med dig värdefull kunskap om förståelse för varför detta sker och hur du kan undvika det.

Kursens innehåll

  • Historik 
  • Terminologi
  • Hur statisk elektricitet uppkommer
  • Hur du kan motverka ESD
  • Skyddsmaterial
  • Test- & mätmetoder
  • Krav på företaget från kunderna

Övrig information

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment och är lärarledd av Anders Molander. Han arbetar med ESD-frågor sedan början av 80-talet. Han är ordförande i Nordiska ESD-rådet och i den nationella standardiseringskommittén, TK101. Anders sitter även med som expert i den internationella kommittén, IEC TC101.

Intresseanmälan

Intresseanmälan
Jag godkänner villkoren

Kurstillfällen