Nyheter

Kiilto

Kraftig stigning av priset på IPA grundat i force majeure

8 december 2023

En av de största tillverkarna av isopropylalkohol (IPA) är Shell Chemicals Europé (SHE) och de hade i början av november ett produktionshaveri som gjorde att de åberopade force majeure med störningar i försörjningskedjorna i hela Europa som följd då alla söker efter alternativa källor för att säkra försörjningen.

Detta driver i sin tur upp prisnivåerna på IPA mycket kraftigt (>50% och stigande under Q4 2023).

Läs mer här (PDF)