Nyheter

Leveranser

Fortsatta leveransproblem på grund av coronavirus

4 juni 2020

Sedan en tid tillbaka har vi längre leveranstid på vissa varor på grund av coronapandemin. Detta gäller exempelvis engångshandskar samt desinfektionsprodukter.

Vi får fortsatt endast tilldelning från tillverkarna efter vad de har tillgängligt, inte efter vad vi har beställt. En del av våra leverantörer har därtill fortsatta exportförbud då landet själv har behov av produkterna och vi vet inte hur länge stoppet kommer att gälla. 

För närvarande kan vi ha brist på främst engångshandskar, engångsmaterial, handtorkpapper, ytdesinfektion och handdesinfektion.

Vi beklagar att vi inte kan lämna leveransbesked på dessa produkter under dessa extrema omständigheter.

Tillfälliga prisjusteringar

Den globala efterfrågan på somliga skyddsprodukter och hygienartiklar har förändrats dramatiskt den senaste tiden. Tillgång till råvaror, tillverkningsprocesser och leveranser är under enorm press vilket resulterar även i ändrade priser från leverantörer och långa ledtider utom vår kontroll. Med anledning av det har vi varit tvungna att införa tillfälliga prisjusteringar på påverkade produkter.

Vi följer kontinuerligt prisutvecklingen på produkterna och justerar priserna i takt med att läget förändras. Så snart vi är tillbaka till normala produktionsvillkor återgår vi till normala priser igen.