Nyheter

Brevet - en förklaring

5 oktober 2022

Ett förtydligande & En ursäkt

fÖrtydligande_- BREV OM FUSION >>

Kära kund!

Förtydligande rörande brev som gått ut till våra kunder och leverantörer ”Underrättelse till borgenär”

Vi ber om ursäkt för de förvirrande juridiska formuleringar vi tvingats att använda i brevet, i samband med vår fusion.

Brevet ”Underrättelse till borgenär” har skickats ut till samtliga kunder och leverantörer som har eller nyligen haft affärer med Supplies Directs enheter. Detta för att informera er om vår kommande fusion samt göra er uppmärksamma på att ni har rätt att invända mot att fusionen äger rum enligt de lagar och regler som gäller i Sverige. Fusionen är planerad att äga rum i början av 2023 och mer detaljerad information kring vad detta betyder för er som kund/leverantör kommer att skickas ut längre fram.

Det övertagande bolaget Supplies Direct Malmö AB* kommer att ta över samtliga fordringar, skulder och skyldigheter gentemot er som kund/leverantör. Nuvarande verksamheter i Årsta, Länna, Uppsala och Göteborg kommer fortsätta enligt vanlig ordning men med nytt organisationsnummer.

*I samband med fusionen kommer även Supplies Direct Malmö AB att byta namn till Supplies Direct AB.

Vi ber som sagt om ursäkt för att den juridiska termen ”borgenär” har använts i brevet och skapat frågor hos våra kunder.

Vi ser fram emot ett fortsatt fint samarbete!

Med vänlig hälsning
Claes Sunebring/MD Supplies Direct
claes.sunebring@suppliesdirect.se