Godkänn kursvillkoren Supplies Direct

Jag godkänner villkoren

Villkor för kursanmälan

Content

Jag godkänner följande villkor i samband med anmälan:

BOKNINGSBEKRÄFTELSE
Varje kurs har ett begränsat antal platser. En bokningsbekräftelse skickas ut till kursbokaren i samband med bokningen och betyder att vi har reserverat er plats på kursen.

KALLELSE
En kallelse skickas ut till kursbokaren när kurstillfället börjar närma sig.

BINDANDE ANMÄLAN
Kursanmälan är bindande men ej personbunden, dvs den kan överlåtas till en annan person inom samma företag. Ombokning eller avbokning av kursplats ska ske senast två veckor innan kursstart annars debiteras 50% av kursavgiften. Vid avbokning senare än en vecka innan kursstart debiteras hela kursavgiften. Återbetalning ges endast mot läkarintyg.
Supplies Direct förbehåller sig rätten att, på grund av sjukdom eller dylikt, ställa in kurser med kort varsel.

FAKTURERING
Kostnaden faktureras tidigast 45 dagar innan kursstart. Betalningsvillkor: 10 dagar netto, om ej annat överenskommits. Kursavgiften skall vara betald i god tid innan kursstart för att garantera platsen.
Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta om 2% per månad. Samtliga kurspriser är exklusive moms.

KURSLOKALER
Öppna kurser hålls som regel i anslutning till någon av Supplies Directs städbutiker.
Företagsanpassade kurser hålls, om ej annat anges i kallelsen på plats hos företaget.

PARKERING
Följ anvisningar i samband med kallelsen.

TELEFONMEDDELANDEN
Meddelanden till kursdeltagarna kan lämnas på tel 08-47 333 00.
För kursdeltagarna finns telefon att tillgå under kaffepauser och luncher.

KUNSKAPSGARANTI
Samtliga kurser inom Cleaning Academy omfattas av en garanti att kursdeltagaren når för kursen utsatta utbildningsmål. Kursdeltagaren får annars gå om kursen eller få en privat genomgång efter kursen.